Groeien in persoonlijke omgeving

Home

Jongeren hebben het recht om gezond en veerkrachtig op te groeien in een veilige omgeving. Als opgroeien of opvoeden (even) niet goed gaat, kunnen jongeren en hun ouders of opvoeders jeugd- en opvoedhulp krijgen. Het is heel belangrijk dat dit aanbod van hoge kwaliteit is, zodat iedere jongere passende en goede hulp kan krijgen.

GRIP staat voor groeien in persoonlijke omgeving, en onderzoekt de effectiviteit van hulp voor gezinnen met complexe (opvoed)problemen. GRIP brengt in kaart welke vormen van hulp ingezet worden, hoe jongeren en ouders zich tijdens deze hulp ontwikkelen, en welke vormen van hulp effectief zijn (voor welke gezinnen). Met deze kennis versterkt GRIP jeugd- en opvoedhulp voor gezinnen met complexe (opvoed)problemen.

Het GRIP-onderzoek is afgerond in december 2023. Zie deze pagina voor een overzicht van de bevindingen.