Groeien in persoonlijke omgeving

Hoe ziet het onderzoek er voor mij uit?

Hoe verloopt het onderzoek?
GRIP loopt 15 maanden. We ontmoeten elkaar voor het eerst vlak voordat je met de hulpverlening start. Je vult dan de eerste vragenlijst in. Daarna vul je nog drie keer dezelfde vragenlijst in: na 3 maanden, na 9 maanden en na 15 maanden.

We vragen alle jongeren die meedoen en hun ouders of verzorgers om vragenlijsten in te vullen. Met deze vragenlijsten meten onderzoekers het gedrag en de ontwikkeling van jou en je ouders of verzorgers. Je beantwoordt bijvoorbeeld vragen over hoe jullie met elkaar omgaan. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een uur. De vragenlijst kan digitaal (op een computer of tablet) of op papier ingevuld worden.

 

Waar vindt het onderzoek plaats?
Het onderzoek vindt plaats op een locatie die voor jou gemakkelijk is. Vaak is dat op de plek waar je woont. Als je dat niet prettig vindt, kan het onderzoek ook plaatsvinden bij de organisatie waar je hulp ontvangt. Meestal vindt het onderzoek overdag plaats op een doordeweekse dag. De locatie en het moment worden altijd in overleg bepaald.