Groeien in persoonlijke omgeving

Hoe ziet het onderzoek er voor mijn gezin uit?

Hoe verloopt het onderzoek?
GRIP loopt 15 maanden. We ontmoeten elkaar voor het eerst vlak voordat uw gezin met de hulpverlening start. U vult dan de eerste vragenlijst in. Daarna vult u nog drie keer dezelfde vragenlijst in: na 3 maanden, na 9 maanden en na 15 maanden.

We vragen alle ouders/verzorgers en jongeren die meedoen om vragenlijsten in te vullen. Met deze vragenlijsten meten onderzoekers het gedrag en de ontwikkeling van u en uw kind. U beantwoordt bijvoorbeeld vragen over hoe jullie met elkaar omgaan. Het invullen van de vragenlijst duurt voor ouders/verzorgers ongeveer 30 minuten. Uw zoon of dochter vult een andere vragenlijst, welke ongeveer een uur duurt om in te vullen. De vragenlijst kan digitaal (op een computer of tablet) of op papier ingevuld worden.

Waar vindt het onderzoek plaats?
Het onderzoek vindt plaats op een locatie die voor u gemakkelijk is. Vaak is dat op de plek waar u woont. Als u dat niet prettig vindt, kan het onderzoek ook plaatsvinden bij de organisatie waar u hulp ontvangt. Meestal vindt het onderzoek overdag plaats op een doordeweekse dag. De locatie en het moment worden altijd in overleg bepaald.