Groeien in persoonlijke omgeving

Deelnemers en procedure

Er worden gegevens verzameld over 300 gezinnen die jeugdhulp ontvangen bij Enver, Jeugdformaat, Juzt of Spirit. Van deze gezinnen, worden 225 gezinnen behandeld door een InVerbindingteam of IAT volgens de JIM-aanpak. De overige 75 gezinnen ontvangen een andere vorm van ambulante systemische jeugdhulp. Per gezin nemen maximaal vijf personen deel: jongere, twee ouders, JIM en hulpverlener. Het kan ook voorkomen dat alleen de jongere en de hulpverlener meedoen, of enkel een ouder en de hulpverlener. Er is dus altijd een minimum van twee personen per gezin. Elke persoon wordt apart gevraagd om toestemming om deel te nemen. Deelname is geheel vrijwillig en kan op elk moment beëindigd worden.