Groeien in persoonlijke omgeving

Doel GRIP

GRIP staat voor groeien in persoonlijke omgeving. Veerkrachtig opgroeien met vertrouwde mensen om je heen: dat is wat je ieder kind gunt. Het doel van GRIP is het onderzoeken van de effectiviteit en werkzame mechanismen van de ambulante jeugdhulpverlening om (herhaalde of langdurige) uithuisplaatsing van jongeren te voorkomen. Dat doel beoogt GRIP te behalen door twee typen aanpakken met elkaar te vergelijken: systemische jeugdhulp volgens de met een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) en andere vormen van systemische jeugdhulp. GRIP beantwoordt drie onderzoeksvragen:

WIE:      Wie (welke gezinnen) positioneren een JIM en waarom?

WAT:    Wat zijn de effecten van de twee typen hulpverlening op gezinnen?

HOE:     Hoe werken de twee typen hulpverlening? Welke werkzame mechanismen hebben de twee typen hulpverlening?

 

 

JIM-aanpak: JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een innovatief ambulant zorgaanbod ter voorkoming van (herhaalde) uithuisplaatsing. In de JIM-aanpak nomineren jongeren een mentor uit hun sociale netwerk, bijvoorbeeld een buur, familievriend, familielid, etc. Deze JIMs functioneren als vertrouwenspersoon en steunfiguur voor de jongere en als adviseur voor ouders en hulpverleners. De JIM-aanpak combineert daarmee formele (professioneel netwerk) en informele (sociaal netwerk) hulp. De JIM-aanpak is geïntegreerd in een intersectorale werkwijze, genaamd InVerbinding. Hulpverleners zijn onderdeel van een intersectorale ambulant team met professionals vanuit de jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ, verslavingszorg en zorg voor LVB.

Meer informatie over de JIM-aanpak is te vinden op www.jimwerkt.nl.