Groeien in persoonlijke omgeving

Ethiek en privacy

Het onderzoek is goedgekeurd door de Facultaire Ethische Toetsingscommissie (FETC) van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de internationale richtlijnen van de ‘Verklaring van Helsinki’ (2013).

Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de AVG-privacywet (2018).