Groeien in persoonlijke omgeving

Onderzoeksopzet

Elke deelnemer vult vragenlijsten in, welke bijvoorbeeld gaan over het gedrag en de gevoelens van de jongere en ouder(s), zodat de onderzoekers inzicht krijgen in hun ontwikkelingen tijdens de behandeling. Aan de hulpverlener worden bijvoorbeeld vragen gesteld over de inhoud, duur en intensiteit van de behandeling. Jongeren, ouders, JIMs en hulpverleners vullen vier keer een vragenlijst in: 1) voor de start van de behandeling, 2) na 3 maanden, 3) na 9 maanden, en 4) na 12 maanden. Hulpverleners vullen alleen een vragenlijst in als zij op dat moment nog betrokken zijn bij het gezin. Het invullen van een vragenlijst duurt ongeveer 20-40 minuten. Ter compensatie voor het invullen van de vragenlijsten, ontvangen jongeren, ouders en JIMs een vergoeding ter waarde van €50. Onder jongeren wordt elk halfjaar een iPad verloot.