Groeien in persoonlijke omgeving

Veelgestelde vragen

Meedoen aan GRIP levert geen persoonlijk voordeel op. Wel draagt u bij aan wetenschappelijke kennis. Dankzij u leren onderzoekers meer over de kwaliteit van de jeugd- en opvoedhulp. De uitkomsten kunnen jongeren in de toekomst helpen.

Meedoen aan GRIP is helemaal vrijwillig. Dat betekent dat u zelf kiest om mee te doen. U kunt op elk moment stoppen zonder een reden te geven. De keuze om wel of niet deel te nemen aan het onderzoek heeft geen gevolgen voor de hulp die uw gezin krijgt. Meedoen aan het onderzoek is niet gevaarlijk.

U ontvangt een vergoeding van €50 voor deelname aan het onderzoek: €10 per ingevulde vragenlijst en aan het einde van het onderzoek een bonus van €10. Bovendien wordt er elke zes maanden een iPad verloot onder de deelnemende jongeren.

Voor dit onderzoek worden gegevens over u verzameld. Wij gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om:

  • De onderzoeksgegevens worden anoniem Dat betekent dat de gegevens over u niet te herleiden zijn naar u als persoon. Dat doen we door namen, adressen en andere persoonsgegevens te scheiden van de onderzoeksresultaten en aan elke deelnemer een code toe te kennen. Onderzoekers kunnen alleen deze code zien.
  • Wij doen op basis van de onderzoeksgegevens alleen uitspraken over groepen mensen. Wij doen nooit uitspraken over (herkenbare) individuen. Wilt u op de hoogte gehouden worden van deze onderzoeksresultaten? Geef dat dan aan op het toestemmingsformulier.
  • De onderzoeksgegevens zijn vertrouwelijk. Dat betekent dat wij informatie over u nooit delen met anderen. Wij zullen uw zoon of dochter dus nooit vertellen over uw onderzoeksgegevens.
  • Volgens standaardprocedures worden de onderzoeksgegevens na afloop van het onderzoek minimaal 15 jaar bewaard.

Als je een vraag, klacht of opmerking over het onderzoek hebt, kun je contact opnemen met onderzoeker Natasha Koper. Zij is bereikbaar via grip@uu.nl

Er is ook een onafhankelijk vertrouwenspersoon bij wie u terecht kunt voor vragen, klachten of opmerkingen over het onderzoek: Bill Hale. Hij is bereikbaar op 030-2535873 of via b.hale@uu.nl.