Logo Universiteit Utrecht

Groeien in persoonlijke omgeving

Maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus

Hieronder volgen de maatregelen die medewerkers van het GRIP-onderzoek hebben getroffen tegen de verspreiding van het coronavirus. Met deze maatregelen kan het onderzoek doorgaan terwijl we de adviezen van het RIVM opvolgen.

  • Huisbezoeken worden sinds maandag 16 maart contactloos gedaan door met deelnemers te (video)bellen. Contactloze afspraken worden (net zoals huisbezoeken) gemaakt op een moment dat goed uitkomt voor de deelnemer.
  • Toestemming voor deelname aan het onderzoek wordt digitaal gegeven via onlinevragenlijstsysteem LimeSurvey. Hoe dit werkt wordt door de onderzoeker uitgelegd tijdens de contactloze afspraak.
  • Vragenlijsten worden ook digitaal (via LimeSurvey) afgenomen, terwijl de onderzoeker aan de lijn blijft om eventuele vragen van de deelnemer te beantwoorden.
  • Als bedankje voor het invullen van een vragenlijst, ontvangen deelnemers €10. De onderzoeker legt tijdens de contactloze afspraak uit hoe de deelnemer het geld kan ontvangen.